Valeondades-Houses

TAAL

taal:
Het Grieks is geen makkelijke taal en voor de niet-gymnasten moeilijk te lezen omdat het een heel ander alfabet kent. Ondanks het feit dat het merendeel van de Grieken en zeker de jongeren tenminste Engels spreken, strekt enige kennis van de taal tot aanbeveling, ook al omdat niet overal de plaatsaanduidingen in het Engels aangegeven zijn. Daarnaast is het altijd leuk om in het Grieks gedag te kunnen zeggen, te kunnen bedanken voor de gastvrijheid enz. In de serie "Hoe en Wat in het ........." is een deeltje gewijd aan het Grieks; te koop in iedere boekhandel.